Våra skolor

Solhagaskolorna är en del av Nytida  och bedriver förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola enligt skollagen. Undervisningen utgår från aktuella läroplaner och är anpassad för elever med Asperger, ADHD, autism och utvecklingsstörning.

forskola

Förskola

Målsättningen för vår förskola är att barn med funktionsnedsättningar får ökad livskvalitet genom lustfyllt och tryggt lärande. Våra barn ska ha möjlighet att upptäcka, uppleva och utforska världen utifrån sina egna förutsättningar genom att vi bland annat arbetar med tydliggörande pedagogik.

grundskola

Grundskola

I våra grundskolor är det en självklarhet att eleverna ska ha möjlighet att utvecklas och ges möjlighet till goda kunskaper. Vi lägger stor vikt vid att anpassa lärandet så att varje elev får större möjlighet att nå kunskapsmålen. Undervisningen ska utgå från varje elevs nyfikenhet och intresse och ska sträva efter att inspirera till kreativitet och skapande.

grundsarskola

Grundsärskola

En strukturerad och förutsägbar miljö ger ökad trygghet och bättre förutsättningar för utveckling av den egna förmågan. Vi har en hög personaltäthet vilket innebär att varje elev kan få hjälp med en egen skräddarsydd pedagogisk planering. Skolan erbjuder en strukturerad skoldag i en lugn miljö som ger eleven förutsägbarhet och trygghet.

gymnasie

Gymnasiesärskola

På våra gymnasiesärskolor med individuella programmen verksamhetsträning och yrkesträning får eleverna en trygg och stimulerande skoltid. Tillsammans elev, föräldrar och anhöriga utvecklar vi en pedagogisk plan för gymnasieåren. Eleverna förberds på ett så självständigt vuxenliv som möjligt och ges redskapen för att våga tro på sig själva och sina möjligheter.